хоёрдогч болон гуравдагч бутлуурын анхдагч бутлуур