үйлдвэрлэлийн процесст бүдүүн нарийн ширхэгтэй агрегат