цементийн тоног төхөөрөмжийг хэрхэн хадгалах талаар