эрчим хүчний цэгийн нүүрсний уурхайн үнэгүй загвар