жананкбургийн нүүрсний уурхайн жагсаалтыг холбоо барих хаягууд