төмрийн хүдэр тээвэрлэх явцад буухад тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ