бутлах ангиллын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч нийлүүлэгч