уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүссэн хүүхдийн гажиг