үнийг олборлох хүдэр боловсруулах үйлдвэрт үнэтэй нүүрсний үнэ