төмөрлөгийн хайлуулах бизнес эрхлэх боломжийн судалгаа