зөвшөөрөгдсөн боловсруулах үйлдвэр эрчим хүчний хэрэглээ