худалдаалах магнитийн боловсруулалтын тоног төхөөрөмж