алтны уурхайн тоног төхөөрөмжийг бага хэмжээгээр хэрэглэдэг