дэлхийд 1600 тн багтаамжтай бутлуурын нийлүүлэгчид