оросын ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчид