нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцын боловсруулах үйлдвэр