хүнд даацын тэжээгчийг сонгохын өмнө тохиргоог хийх