алт боловсруулах үйлдвэрт дэлгэцийн нээлттэй талбайг тооцоолох