эрт дээр үеийн нүүрсний уурхайн тухай тодорхойлолт