нүүрсний уурхайн хувьд газрын тосыг бууруулах бодисын боловсруулалт