уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр