бутлагчийг анхдагч болон гуравдагч шатанд хувааж болно