уул уурхайн үйл ажиллагаанд алт мөнгөний электролитийн тоног төхөөрөмж