нигерийн уул уурхайн боржин чулууны эдийн засгийн ач холбогдол