борлуулах барилгын машин тоног төхөөрөмжийг япон улсын нэрсийн жагсаалт