баруун нөмрөг дэх кальцийн үйлдвэрлэлийн компаниуд