шанхайн үйлдвэрт том хүчин чадлын бүрэн алт угаах үйлдвэр