бетон цутгах болон бутлах шаардлагатай багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг жагсаах