төмрийн хүдрийн олборлолтыг борлуулахаар төлөвлөж байна