борлуулах энэтхэгийн элсэн ургамалыг бүрэн ашиглаж байна