германд ашиглагдсан ил уурхайн тоног төхөөрөмжийг хаанаас авах вэ