цэргийн үндсэн сургалтанд хөвгүүнд хандсан захидал