химийн алт боловсруулах болон боловсруулах тоног төхөөрөмж