уул уурхайн үйл ажиллагаанд том вагон тэсэлгээ хийдэг