төмрийн хүдрийн уурхайнууд энэтхэгийн тоног төхөөрөмжүүд юм