дулааны цахилгаан станцад нүүрс боловсруулах талаар хийсэн дүгнэлт