борлуулах зорилгоор зэсийн уурхайн үйл явцын үйлдвэр