миний чулуун ил уурхайд хөрөнгө оруулагчдыг хэрхэн зарцуулдаг вэ