хүдэр боловсруулалт хийх дамжлагын бүс худалдан авах