уурхайн алтыг хаягдлын цооногоос авах тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ