гана дахь хатуу ширүүн хэмжээний уул уурхайн хуулиуд