өндөр хүчин чадал нь нүүрсний бутлуураар нөлөөлдөг