terrazzo хавтангийн хувьд нийт үйлдвэрлэлийн шугам