уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэгчид хариу өгдөг