уул уурхайн салбарт амжилтанд хүрэх гол хүчин зүйлүүд